ADMINISTRATORIUS

DECATHLON Lietuva UAB

Pagrindinis biuras: DECATHLON Lietuva UAB - Jogailos g. 4 - LT-01402 VILNIUS, LIETUVA

Teisinis įgaliotinis: Nicolas Fogola

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KOORDINATORIUS

Claranet Runiso – svarbūs duomenys

167 Avenue de Bretagne

59000 Lilis, Prancūzija

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Ši interneto svetainė saugoma pagal intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises ir teises, susijusias su piešiniais ir modeliais, prekių ženklais, domenų pavadinimais, patentais, kompetencija, programine įranga ar duomenų bazėmis. „DECATHLON“ GRUPEI ir (arba) jos partneriams priklauso visas jų turinys bei susijusios teisės. 
„DECATHLON“ GRUPĖ suteikia jums ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neapmokestintą licenciją naudotis savo turiniu be teisės sublicencijuoti dėl lengvos prieigos, naršymo ar naudojimo, susijusio su šia Svetaine. Ši licencija nesuteikia jums jokios kitos teisės, ypač teisės į šio turinio komercinį naudojimą.