Slėpti filtrus
Filters 0
Užsisakykite iki:
Filters 0

Prekių garantija

2 metų garantija

Sąlygos

Nesijaudinkite, visoms „DECATHLON” ženklų prekėms taikoma bent 2 metų garantija. Ji pradedama skaičiuoti nuo pirkimo datos, nurodytos jūsų pirkinio kvite. Jei prekės trūkumą pastebėjote nepraėjus 30 dienų po pirkimo, pateikus pirkinio kvitą, klientų aptarnavimo komanda pasiūlys prekę sutaisyti. Jei tai neįmanoma, grąžintą prekę pakeisime kita, identiška arba panašios paskirties arba grąžinsime sumokėtą sumą už prekes. Jei nupirktą prekę naudojote 30 dienų ar daugiau, klientų aptarnavimo komanda pasiūlys prekę sutaisyti. Jei tai neįmanoma, grąžintą prekę pakeisime kita, identiška arba panašios paskirties arba grąžinsime sumokėtą sumą už prekes. Nepamirškite, kad prisijungę prie „DECATHLON“ narystės programos galėsite nebesirūpinti saugodami kiekvieno pirkinio kvitus, juos galėsite visuomet turėti elektroniniu formatu savo paskyroje.

Kada garantija netaikoma:

Garantija netaikoma produktą sugadinus dėl neatsargumo (netikėtai sutrenkus), aplaidumo, naudojant ir prižiūrint kitaip, nei nurodė tiekėjas ar įprasta praktikoje.
Garantija nepadengia žalos, padarytos trečiųjų asmenų ar žalos, kurią lėmė tyčinis nusižengimas.
Garantija netaikoma esant įprastam produkto nusidėvėjimui, taip pat produktams, kurie buvo pakeisti nesilaikant gamintojo instrukcijų.
Garantija netaikoma trūkumams, sąlygotiems netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros, taip pat taisymams, kuriuos atlikote Jūs ar tretieji asmenys, kurie nėra įgalioti „DECATHLON“ meistrai.
„DECATHLON“ garantija taikoma tik originalioms detalėms.
Nepadengiami nuostoliai, atsiradę dėl gaisro, žaibo, audrų, vandalizmo ar nesaugaus pervežimo.
Jei produktas grąžinamas „DECATHLON“ be pagrįstos priežasties arba dėl defekto, atsiradusio dėl anksčiau minėtų aplinkybių, mes pasiliekame teisę atmesti kliento prašymą ir grąžinti produktą klientui, pastarajam apmokant grąžinimo išlaidas.

Daugiau informacijos rasite šiame video