Bendrosios pardavimo sąlygos

ĮŽANGA

Dėl šių sąlygų taikymo tarpusavio santykiams susitaria i UAB „DECATHLON LIETUVA“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304590430, buveinės adresas Vikingų g. 5, LT-02188, Vilnius (toliau – DECATHLON.LT arba Interneto svetainė), ir kiekvienas Interneto svetainėje DECATHLON.LT apsiperkantis asmuo (toliau – Klientas), kartu vadinamos Šalimis. Klientas pareiškia, kad yra pilnametis arba turi tėvų leidimą ir yra teisiškai veiksnus sudaryti sutartis, todėl gali šioje Interneto svetainėje teikti užsakymus. Interneto svetainė užtikrina pristatymą Klientams, gyvenantiems Lietuvoje. Šalys susitaria, kad jų santykiai išskirtinai reglamentuojami šiomis bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Šios sąlygos gali būti keičiamos. Laikoma, kad Šalių santykiams taikomos tos sąlygos, kurios galioja užsakymo Interneto svetainėje pateikimo metu.

PRIEINAMUMAS

Mūsų pasiūlymai įsigyti prekes ir kainos galioja tol, kol jie matomi Interneto svetainėje, išskyrus specialius atvejus, kai galiojimo trukmė yra patikslinta Interneto svetainėje. Klientų prašome pasitikrinti dėl parduodamų prekių prieinamumo kiekvieno gaminio informaciniame puslapyje. Tuo atveju, jei pateikus užsakymą dėl transporto problemų ar neatitikimo sandėlyje užsakytas gaminys būtų neprieinamas, DECATHLON.LT pasilieka teisę anuliuoti neprieinamos (-ų) prekės (-ių) užsakymą su sąlyga, kad įspės Klientą el. paštu ir grąžins Kliento sumokėtą sumą vėliausiai per 15 dienų nuo Kliento atlikto mokėjimo dienos. Jei užsakomi keli gaminiai ir vienas jų pasirodo esąs neprieinamas, tuomet DECATHLON.LT interneto vartotoją el. laišku informuoja, kad nėra galimybės išsiųsti trūkstamos prekės, ir imasi veiksmų grąžinti pinigus. Likusi užsakymo dalis vykdoma ir jis Klientui išsiunčiamas per Interneto svetainėje nurodytą terminą. Klientas taip pat gali pasirinkti visiškai anuliuoti savo užsakymą su sąlyga, kad apie tai iš anksto informuos DECATHLON.LT klientų aptarnavimo centrą el. paštu, kaip nurodyta 5 straipsnio sąlygose.

UŽSAKYMAS

REGISTRACIJA Kad galėtų pateikti užsakymą, Klientas turi užsiregistruoti Interneto svetainėje. Registracijos formoje jis pateikia reikalaujamą identifikacinę informaciją. DECATHLON.LT jam suteikia konfidencialų identifikacinį vardą (toliau – identifikatorių) su sąlyga, kad visa Kliento pateikta informacija yra tiksli. Identifikacija atliekama įvedus Kliento el. pašto adresą ir jam DECATHLON.LT suteiktą identifikatorių. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą, Klientas turės identifikuotis Interneto svetainėje. DECATHLON.LT neatsako, jei negaus užsakymo ar kokios nors informacijos dėl tyčinės ar netyčinės identifikacinių duomenų, Kliento pateiktų pildant registracijos formą, klaidos ar netikslumo. KAIP UŽSAKYTI DECATHLON.LT? Norėdami Svetainėje pateikti užsakymą, atlikite šiuos veiksmus: - sudarykite savo prekių krepšelį; - prisijunkite nurodydami savo atpažinimo duomenis; - pasirinkite pristatymo būdą; - pasirinkite apmokėjimo būdą; - sutikite su šių taisyklių sąlygomis bei Bendromis Interneto svetainės naudojimo sąlygomis; - patvirtinkite, kad sutinkate su savo pasirinkimais, ir galutinai patvirtinkite užsakymą; - apmokėkite užsakymą; Kai užsakymas paruoštas siųsti, DECATHLON.LT el. paštu Klientui atsiunčia užsakymo išsiuntimo patvirtinimą. MŪSŲ KAINOS Interneto svetainėje pateikiamos kainos EUR yra nurodytos su visais Lietuvoje taikomais mokesčiais. Kainos fizinėje parduotuvėje ir e-parduotuvėje gali skirtis. Taikomas užsakymo metu galiojantis PVM dydis. DECATHLON.LT gaminių kainos nurodomos be transportavimo išlaidų, kai kurių pakuočių kainos arba net kai kurių papildomų Kliento pasirinktų paslaugų kainos. Su jomis Klientas susipažįsta paskutiniame lange, prieš galutinai patvirtindamas mokėjimą ir užsakymą. Be to, Klientas yra informuotas, kad siūlomi gaminiai ir paslaugos bei kainos, už kurias siūloma pirkti DECATHLON fizinėse prekybos vietose Lietuvoje, netaikomos apsiperkant DECATHLON.LT Interneto svetainėje ir atvirkščiai. APMOKĖJIMO BŪDAI Vartotojas gali atsiskaityti už prekes kredito kortele („Visa“ ar „Mastercard“) ar banko pavedimu ( per„Trustly“). APMOKĖJIMAS BANKO AR KREDITO KORTELE Jei renkatės apmokėjimą banko kortele, nuo Jūsų banko sąskaitos iš karto bus nuskaičiuota pinigų sumą už Jūsų pasirinktas prekes bei paslaugas. Tik gavus apmokėjimą už prekes, Jūsų užsakymas ar jo dalis pradėti rengti ir paruošti siųsti. Atsiskaitant internetu Jūsų kortelę išdavęs bankas (kita įstaiga) taiko tapatybės nustatymo ir pavedimo patvirtinimo procedūras. Mes neatsakome, jeigu dėl kokios nors priežasties Jūsų kortelę išdavęs bankas (kita įstaiga) Jums nesuteikia leidimo mokėjimui atlikti. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, jog kortelę išdavęs bankas (kita įstaiga) gali pritaikyti Jums mokesčius už tam tikrų operacijų vykdymą ar elektroninį aptarnavimą. Už tai mes neatsakome. APMOKĖJIMO SAUGUMAS Mes užtikriname apmokėjimo banko kortele saugumą pasitelkdami trečiąjai šalį – įmonę, atsakingą už mokėjimų apdorojimą. Jūsų banko duomenys perduodami minėtai trečiąjai įmonei, naudojant SSL (Secure Socket Layer) protokolo kodavimo sistemą, siekiant, kad jie nepatektų į informacinę Svetainės sistemą ir nebūtų pasiekiami Svetainei ar joje dirbančiam personalui. Jeigu nuspręsite išsaugoti savo banko kortelės duomenis Svetainėje, kad nebereikėtų įvesti tos pačios informacijos atliekant kitą apmokėjimą, Mes įsipareigojame naudoti tik vieną raktą, leidžiantį kartu su kita informacija užtikrinti sandorio apmokėjimą, trečiąjai šaliai saugant ir apdorojant visus Jūsų banko kortelės duomenis. Vykdant kovos su sukčiavimu kontrolę, kurios tikslas – apsaugoti Mūsų klientų sandorius, prieš patvirtinant Jūsų užsakymą, galime būti priversti paprašyti Jūsų el. laišku pateikti vieną ar daugiau galiojančių įrodymų, patvirtinančių Jūsų gyvenamąją vietą, ir (arba) tapatybės kortelės kopiją. Užsakymas bus galutinis, kai Svetainė gaus šiuos dokumentus ir Jums bus atsiųstas elektroninis patvirtinimo laiškas. Negavę šių dokumentų arba, jeigu jais negalima galutinai įrodyti asmens, pateikusio užsakymą, tapatybės ar faktinės jo gyvenamosios vietos, Mes turime teisę užsakymo nepriimti. Svetainė taip pat pasilieka teisę atmesti užsakymą, jei anksčiau yra buvę nesutarimų dėl apmokėjimo ar esant neįprastai dideliam užsakymų kiekiui. Siekiant įrodyti sutartinius Mūsų santykius, užsakymai archyvuojami patikimoje laikmenoje. Jus galite peržiūrėti juos Svetainėje, skiltyje „Mano paskyra“. Jei nenurodyta kitaip, Mūsų ir Mūsų tiekėjų programinės įrangos registrai, saugomi priimtinomis saugumo sąlygomis, kaupia visų tarp Mūsų įvykusių sandorių įrodymus. Bet kokiu atveju rekomenduojame Jums išsaugoti užsakymą patvirtinančius el. laiškus.

PRISTATYMAS

KUR PRISTATOMA? Gaminiai pristatomi Kliento užsakyme nurodytu adresu ir tik Lietuvos teritorijoje. AR PRISTATOMA BENDRUOJU ADRESU? Tuo atveju, jei pristatoma bendruoju adresu, Klientas sutinka, kad DECATHLON.LT užsakymo pristatymo paslauga laikoma suteikta faktiškai pristačius užsakyme nurodytu bendruoju adresu, net jei gaminį priima tretysis asmuo; nuo gaminių pristatymo momento visa susijusi rizika iš DECATHLON.LT pereina Klientui, net jei buvo pristatyta trečiajam asmeniui. KOKIE YRA ILGIAUSI PRISTATYMO TERMINAI? Interneto svetainėje nurodyti pristatymo terminai skaičiuojami nuo Kliento užsakytų gaminių išvežimo iš DECATHLON.LT sandėlio. Pristatymo terminas negali viršyti 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo Interneto svetainėje datos. Apie užsakytų gaminių išsiuntimą Klientas informuojamas el. paštu.

NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠLAIKYMAS

DECATHLON.LT visa apimtimi išlaiko nuosavybės teisę į Kliento užsakytas prekes tol, kol interneto vartotojas / Klientas įvykdo visas savo prievoles, tai yra sumoka visą nustatytą kainą, prireikus – su palūkanomis.

SUTARTIES ATSISAKYMAS

5.1 SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖS SĄLYGOS Pagal galiojančias teisines nuostatas Klientas gali atsisakyti sutarties per 365 dienų laikotarpį nuo užsakymo pristatymo dienos. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma: perkant greitai gendančius produktus, kaip antai maisto prekės; perkant garso ar vaizdo įrašymo priemones, kompiuterines programas, jei Klientas jas išpakavo; perkant gaminius, pagamintus pagal Kliento nurodymus arba personalizuotus (pritaikytus vartotojo asmeninėms reikmėms); perkant supakuotus gaminius, kuriuos po pristatymo išpakavus, jie tampa nebetinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. užsakant paslaugas, jei paslaugos buvo visiškai suteiktos arba užsakant skaitmeninio turinio teikimą, jei skaitmeninis turinys pradėtas teikti. Teisė atsisakyti sutarties įgyvendinama toliau aprašyta tvarka. Prekių grąžinimo išlaidos šiuo atveju yra padengiamos DECATHLON.LT . 5.2 SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖS ĮGYVENDINIMO TVARKA Kad atsisakytų sutarties, Klientas turi gauti grąžinimo numerį, identifikuodamas grąžinimo priežastį. Tam, Klientas turi prisijungti prie skilties „Mano paskyra“ => „Mano pirkinių istorija“ ir nurodyti problemą. Tai padaręs jis gaus grąžinimo numerį. Klientas įsipareigoja grąžinti prekes, kurių atsisako, į artimiausią „DECATHLON“ parduotuvę arba užpildyti kurjerio arba paštomato grąžinimo formą. Grąžinamų prekių siuntimo išlaidos tenka DECATHLON.LT. Priimami tik tie grąžinimai, kurie turi grąžinimo numerį. Priešingu atveju grąžinimas laikomas netinkamu ir DECATHLON.LT neatlieka mokėjimo (negrąžina sumokėtos sumos). Per minėtą 365 dienų laikotarpį Klientui neatsiuntus gaminių laikoma, kad jis atsisakė savo teisės nutraukti sutartį ir šiuo atžvilgiu praranda visas teises. 5.3 SUTARTIES NUTRAUKIMO PASEKMĖS Tuo atveju, jei Klientas laikosi pirma nustatytos grąžinimo procedūros ir termino, pinigai grąžinami per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo, tačiau ne anksčiau, nei DECATHLON.LT gauna grąžinamas prekes. Jei mokėta banko kortele, pinigai grąžinami tiesiogiai į su kortele susietą Kliento sąskaitą. Jei grąžinama tik dalis užsakymo, DECATHLON.LT grąžins Klientui transportavimo (į vieną pusę) išlaidas proporcingai viso užsakymo sumai. Jei grąžinamas visas užsakymas, DECATHLON.LT grąžins Klientui visas užsakymo transportavimo (į vieną pusę) išlaidas.

GARANTIJA. GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

6.1 BENDROJI INFORMACIJA –GARANTIJA PAGAL ĮSTATYMĄ Nepriklausomai nuo papildomų sutartinių garantijų, kurios gali būti suteiktos Klientui, DECATHLON.LT parduotoms prekėms privalomai teikia garantiją pagal įstatymą. –KOMERCINĖ GARANTIJA Kai kuriems Interneto svetainėje parduodamiems gaminiams gali būti teikiama sutartinė garantija, kurios trukmė, apimtis ir sąlygos pateikiamos atitinkamų prekių puslapiuose. Jokios garantijos netaikomos, kai defektai atsirado ar produktas buvo sugadintas dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, nusidėvėjimo, blogai sumontavus arba naudojant ir prižiūrint ne taip, kaip nurodė tiekėjas ar įprasta praktikoje. DECATHLON.LT atkreipia Kliento dėmesį, kad tam tikri trūkumai ar netinkamas funkcionavimas gali būti sąlygotas vien netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros. Dėl to DECATHLON.LT ragina Klientą laikytis Interneto svetainėje esančiuose gedimų šalinimo vadovuose pateiktų instrukcijų ir gautą įrangą išbandyti keletą kartų. 6.2 GARANTINIO APTARNAVIMO VYKDYMO TVARKA Kad būtų taikoma garantija, Klientas turi gauti grąžinimo numerį, identifikuodamas broko priežastį. Tam Klientas turi prisijungti prie skilties „Mano paskyra“ => „Sekti savo užsakymus“ ir nurodyti problemą arba pastebėtus atitinkamos (-ų) prekės (-ių) veikimo sutrikimus. Tai padaręs jis gaus grąžinimo numerį. Klientas įsipareigoja grąžinti prekes su defektais į artimiausią „DECATHLON“ parduotuvę arba susisiekdamas su Klientų aptarnavimo skyriumi elektroniniu paštu: [email protected]. Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai užsakys šių grąžinamų prekių paėmimą iš Kliento per pasirinktą kurjerį. Klientas pats nepasirenka prekės siuntimo būdo, tačiau grąžinamą prekę turi rūpestingai supakuoti ir prie siuntinio pridėti grąžinimo numerį (-ius), atspausdindamas iš Interneto svetainės. Grąžinamų prekių su defektu siuntimo išlaidos tenka DECATHLON.LT. Priimami tik tie grąžinimai, kurie turi grąžinimo numerį. Priešingu atveju grąžinimas laikomas netinkamu ir DECATHLON.LT neatlieka mokėjimo (negrąžina sumokėtos sumos). DECATHLON.LT patikrinus gaminį, o būtent – patikrinus, ar gaminiui galioja garantija pagal įstatymą arba komercinė garantija, jis bus taisomas arba standartiškai pakeičiamas. Jei DECATHLON.LT patvirtina, kad gedimo priežasčiai taikoma garantija pagal įstatymą arba komercinė garantija, tačiau gaminys negali būti pataisytas ir pakeistas identišku gaminiu, už jį bus grąžinami pinigai. Bet kokiu atveju DECATHLON.LT pasiūlys Klientui tinkamiausią sprendimą (pakeisti sugedusią detalę, pakeisti prekę arba kompensuoti). Tuo atveju, jei grąžinimas yra apsimestinis, atliekamas piktnaudžiaujant arba Klientas nebuvo susipažinęs ir nesilaikė Interneto svetainėje pateikiamų gedimų šalinimo vadovų instrukcijų, toks grąžinimas laikomas neteisėtu ir nepriimamas. Be to, visi be grąžinimo numerio atsiųsti gaminiai bus laikomi grąžintais netinkamai ir atmesti. Be to, Klientas atsakingas už prekės supakavimo būdą: supakuota turi būti taip, kad vežama prekė nesudužtų ir nebūtų sugadinta.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Kilus klausimams dėl www.decathlon.lt Interneto svetainėje įsigyto pirkinio, galite susisiekti su DECATHLON.LT Klientų aptarnavimo centru el. paštu adresu: [email protected]

NUOSTATŲ NEATSKIRIAMUMAS

Šias bendrąsias pardavimo sąlygas sudaro tarpusavyje neatsiejamai susijusių nuostatų visuma, ir nei viena iš sąlygų neaiškinama atsietai nuo kitų. Jei tam tikru metu nesiremiama kuria nors iš šių sąlygų nuostatų, tai nereiškia, kad atsisakoma teisės remtis šiomis nuostatomis vėliau. Jei kuri nors nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti.

TAIKOMA TEISĖ. GINČAI

Šioms bendrosioms pardavimo sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Turėdamas pretenzijų, Klientas turi jas išdėstyti raštu ir pateikti 7 straipsnyje aukščiau nurodytu adresu. Tuo atveju, jei Klientas negautų atsakymo per 14 dienų, arba jei Kliento pretenzija būtų netenkinama, Klientas turi teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT). Sprendžiant ginčus teismuose, kreipiamasi į kompetentingą teismąs pagal Kliento gyvenamąją vietą arba DECATHLON.LT registruotos buveinės adresą.

MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO NR.

Decathlon Lietuva UAB yra įregistruota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomame Maisto tvarkymo subjektų sąraše, registruoto maisto tvarkymo subjekto Nr. 1300167.