Slėpti filtrus
Filters 0
Užsisakykite iki:
Filters 0

JŪSŲ DUOMENYS IR „DECATHLON“

Jūsų sporto duomenis (t. y. tuos duomenis, kuriuos patikėjote mums) naudos tik DECATHLON. Mes įsipareigojame nepardavinėti ir nenuomoti jokių duomenų: tai mums svarbu. Tačiau kartais mes pasitelkiame užsakomųjų paslaugų teikėjus, kurie veikia tik mūsų vardu ir pagal mūsų nurodymus. Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai ir trečiosios šalys) žemiau nurodyti prie konkrečių duomenų tvarkymo tikslų aprašymų.
Šioje politikoje neįvardytiems duomenų gavėjams ar jų grupėms galime atskleisti ar perduoti Jūsų asmens duomenis tik tada, jei tai būtina siekiant nepažeisti įstatymų arba reaguojant į privalomą teismo reikalavimą (pavyzdžiui, gavus teismo nurodymą pateikti duomenis), siekiant patvirtinti savo veiksmų teisėtumą ar kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba esant teisėtam Jūsų prašymui.
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms DECATHLON grupės įmonėms tiek, kiek tai būtina Jums suteikti paslaugas ar pasiekti kitus šioje politikoje aprašytus duomenų tvarkymo tikslus. Norėdami daugiau sužinoti apie DECATHLON grupės įmones, spauskite čia.
Šiame puslapyje surasite visą informaciją apie savo duomenų tvarkymą: kur, kada, kaip ir kodėl mes tvarkome Jūsų duomenis ir kokios Jūsų teisės.
Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiame puslapyje, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą ir, esant poreikiui atsižvelgdami į duomenų tvarkymo aplinkybes, gausime Jūsų sutikimą.
Mūsų pranešimai yra Jums svarbūs
Nepriklausomai nuo Jūsų sporto rūšies ir kas Jums teikia malonumą, mes stengiamės palaikyti Jūsų sportinę veiklą ir produktų rinkimąsi. Mes nesiūlysime Jums plaukmenų ir maudymosi kostiumėlių, jeigu pasirinkote slides, ir nerekomenduosime Jums užsiimti joga, jeigu užsirašėte į dziudo treniruotes.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Patinka pirkti naujus sporto reikmenis? Tiek įvairiose mūsų parduotuvių skyriuose, tiek ir mūsų interneto svetainės puslapiuose tai yra paprastai pirmasis žingsnis link naujų sporto nuotykių.
Tačiau tuo metu, kai jau įsivaizduojate, kad turite naujas prekes savo rankose (arba ant kojų), Jūs turite užpildyti duomenų rinkimo formą! Ar tai jau esate daręs (-iusi) anksčiau? Mes irgi. Kodėl reikia pildyti šias formas? Galime paaiškinti:
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume tvarkyti Jūsų pirkinius (pavyzdžiui, mums gali būti reikalingas Jūsų pristatymo adresas arba sąskaitos išrašymo adresas) ir išvengti apgaulingų sandorių (pavyzdžiui, neleisti įsigyti prekių su vogta banko kortele). Galiausiai, savaime suprantama, kad mes taip pat tvarkome Jūsų atsiskaitymo priemonės duomenis!
Norite žinoti daugiau? Toliau paaiškiname, kaip tvarkome Jūsų duomenis kiekvienu konkrečiu atveju, kai įsigyjate prekių parduotuvėse ir internete.

JŪSŲ UŽSAKYMAI: INTERNETO SVETAINĖ, MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ ARBA TERMINALAI PARDUOTUVĖSE

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Mūsų pristatymo paslaugų teikėjams perduoti duomenys saugomi vienus metus nuo Jūsų užsakymo pristatymo.

Visi kiti užsakymų duomenys saugomi 10 metų.

Jūsų banko kortelės duomenys saugomi 12 metų.

Duomenų gavėjai

Tam tikri mūsų skyriai gali naudoti Jūsų duomenis tvarkydami Jūsų užsakymą: IT, klientų aptarnavimo centras, mūsų parduotuvių komandos ir vidinė logistika. Mes taip pat pasitelkiame užsakomųjų paslaugų teikėjus techniniais tikslais, pavyzdžiui, interneto prieglobos paslaugų teikimui. DECATHLON griežtai kontroliuoja jų galimybes naudoti duomenis. Jie negali naudoti Jūsų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų teikiamas paslaugas. Prekių pristatymui mes pasitelkiame siuntų prisatatymo

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Pateikėte užsakymą DECATHLON. Teisiškai tai vadinama sutartimi. Mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti sutartį.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome duomenis atsiskaitymo už Jūsų įsigytas prekes ir jų pristatymo tikslais (Jūsų vardas, pavardė, pristatymo adresas ir siuntos numeris). Jūsų elektroninio pašto adresas ir telefono numeris leidžia pranešti apie Jūsų užsakymo vykdymą.

Jūsų teisės

Galite prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Paprasčiausiai kreipkitės į Jean-Pierre‘ą šiuo el. paštu:

VosDonneesPersonnelles@decathlon.com. 

Tam tikrais atvejais galite taip pat prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiųsti kitam nei DECATHLON subjektui.

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus.

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes netvarkome Jūsų užsakymo visiškai automatizuotu būdu arba mūsų sprendimų-priėmimo pagrindu.

MŪSŲ APSAUGA NUO APGAULINGŲ INTERNETINIŲ MOKĖJIMŲ

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Apgaulingų internetinių mokėjimų prevencijos tikslais Jūsų asmeniniai duomenys saugomi 12 mėnesių.

Duomenų gavėjai

Tam tikri mūsų skyriai gali naudoti Jūsų duomenis apgaulingų internetinių mokėjimų prevencijos tikslais: finansų ir administracijos skyrius ir IT.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Patikrinimus atliekame prieš Jūsų užsakymą teisėtu įtikinamu duomenų valdytojo (DECATHLON) interesu.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie leidžia apsaugoti nuo apgaulingų internetinių mokėjimų: Jūsų elektroninio pašto adresas, kliento kodas, telefono numeris, sąskaitos išrašymo adresas, pristatymo adresas, informacija apie atsiskaitymo priemones, užsakymo suma ir užsakymų dažnumas.

Jūsų teisės

Galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus.

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Jums pateikus užsakymą, mes galime atlikti profiliavimą arba sprendimų priėmimo procesą, kuris gali būti vykdomas visiškai automatizuotu būdu (be žmogaus įsikišimo). Tokie patikrinimai yra būtini mūsų sutarčiai (užsakymui) sudaryti.

SĄSKAITŲ UŽ JŪSŲ PIRKINIUS INTERNETE ARBA PARDUOTUVĖSE IŠRAŠYMAS

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Jūsų sąskaitų duomenys ištrinami po 10 metų pagal galiojančius teisės aktus.

Duomenų gavėjai

Tam tikri mūsų skyriai gali naudoti Jūsų asmens duomenis, tvarkydami Jūsų sąskaitas už pirkinius internete arba parduotuvėse: finansų ir administracijos skyrius, IT ir mūsų parduotuvių komandos.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mes tvarkome Jūsų duomenis, kad išrašytume Jums sąskaitą, vykdydami savo teisinę prievolę.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie leidžia mums tvarkyti sąskaitas už Jūsų pirkinius internete arba parduotuvėse:

Jūsų vardas, pavardė, sąskaitos išrašymo adresas, pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, naudojama atsiskaitymo priemonė, užsakymo suma, informacija apie užsakytas prekes ir įsigijimo data.

Jūsų teisės

Galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes netvarkome Jūsų užsakymo visiškai automatizuotu būdu ir netaikome automatinio sprendimų priėmimo.

MŪSŲ APSAUGA NUO BLOGŲ ČEKIŲ

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų duomenis ne ilgiau kaip trejus metus, taip pat dvidešimt keturias valandas nuo čekio apmokėjimo.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja tik mūsų finansų ir administracijos skyrius. Užsakomųjų paslaugų teikėjai taip pat gali naudoti Jūsų duomenis tikrindami čekius.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Blogų čekių prevencija vykdoma remiantis teisėtu įtikinamu duomenų valdytojo (DECATHLON) interesu.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome čekių, kuriais atsiskaitėte už savo pirkinius, duomenis.

Jūsų teisės

Galite susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes galime atlikti profiliavimą arba sprendimų priėmimo procesą, kuris gali būti vykdomas visiškai automatizuotu būdu (be žmogaus įsikišimo). Tokie patikrinimai yra būtini mūsų sutarčiai (užsakymui) sudaryti.

JŪSŲ „DECATHLON“ PASKYROS VALDYMAS

Kam reikalinga paskyra? Jūsų DECATHLON paskyra yra tikras prietaisų skydelis, kuris leidžia Jums saugoti naudingą ir svarbią informaciją vienoje vietoje. 
Pavyzdžiui, Jūsų DECATHLON paskyra leidžia Jums sekti Jūsų užsakymo būseną, peržiūrėti Jūsų pirkinių istoriją ir netgi rasti savo kvitus!
Taip pat iš savo paskyros galite mus informuoti, jeigu pageidaujate gauti mūsų pranešimus (sporto patarimus, ypatingus pasiūlymus, kt.). 
Žinoma, nebūtina turėti paskyrą. Ji sukuriama tik su Jūsų sutikimu. Iš esmės Jūs susikuriate paskyrą, kai ir jeigu to reikia Jums.
Galite taip pat ir atšaukti savo sutikimą, kai tik norite ištrinti savo paskyrą. 
Jūs tai nusprendžiate, o paskyros neturėjimas neturi įtakos Jūsų galimybėms užsakyti prekes internetu. Nieko neprarasite, o DECATHLON paskyra suteiks daug privalumų!

NAUDOJIMASIS SAVO „DECATHLON“ PASKYRA (AUTENTIFIKAVIMAS)

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol panaikinama Jūsų naudotojo paskyra arba kai prie paskyros nebuvo prisijungta trejus metus.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja mūsų IT skyrius, kuris tvarko Jūsų naudotojo paskyrą.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Šie duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome duomenis, kurie leidžia mums tvarkyti Jūsų prieigą ir autentifikaciją: Jūsų prisijungimas (elektroninis paštas) ir Jūsų slaptažodis.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, išskyrus savo slaptažodį. Jūs taip pat galite prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti. Paprasčiausiai kreipkitės į Jean-Pierre‘ą šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes šiuo tikslu netvarkome Jūsų duomenų visiškai automatizuotu būdu ir netaikome automatinio sprendimu priėmimo.

TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMAS

Kalbant apie rinkodarą, mes visada vadovaujamės dviem taisyklėmis: tai pagarba Jūsų ramybei bei rimčiai ir mūsų pranešimų svarbumas.
Mes neketiname siųsti Jums nepageidaujamos reklamos elektroniniu paštu arba paštu. Ir nors Jums mūsų patarimai gali pasirodyti įdomūs, tačiau mes Jums nepranešinėsime apie naujas bokso pirštines, jeigu Jūsų aistra yra šokiai! 
Turėdami galimybę geriau Jus pažinti (kokiu sportu užsiimate, profesionalumo lygis, pirkinių istorija, kt.) ir susisiekti su Jumis, mes galime atsiųsti specialiai Jums skirtus pranešimus: sporto patarimus, ypatingus pasiūlymus Jūsų gatvėje ir renginius, kurie, be abejonės, Jums įdomūs, kt.
Galiausiai, svarbiausia tai, kad mes pažadame niekam neperduoti Jūsų informacijos. Kitais žodžiais tariant, Jūs negausite jokios skalbimo miltelių reklamos. Tai mums svarbu.
Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Jūsų duomenys bus ištrinti praėjus trejiems metams nuo paskutinio Jūsų kontakto.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja mūsų rinkodaros skyrius, pardavimų skyrius ir IT skyrius.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Šie duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie leidžia vykdyti tiesioginę rinkodarą: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, pirkinių istorija, informacija apie praktikuojamas sporto šakas ir paieškos istorija.

Jūsų teisės

Galite pateikti prašymą susipažinti, ištaisyti ar netgi ištrinti savo asmens duomenis. Tam tikrais atvejais taip pat galite prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiųsti kitam nei DECATHLON subjektui. Taip pat turite teisę prieštarauti profiliavimui.

Kaip? Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

DECATHLON bendrovėje mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų duomenis pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Jūsų duomenys saugomi serveriuose. Dėl to jie gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes galime atlikti profiliavimą arba sprendimų priėmimo procesą, kuris gali būti vykdomas visiškai automatizuotu būdu (be žmogaus įsikišimo). Ši operacija vykdoma tik gavus Jūsų sutikimą.

SLAPUKAI

Kas yra slapukai? Slapukai yra Jūsų kompiuteryje arba išmaniajame telefone saugomi nedidelės apimties tekstiniai failai. Jie leidžia mums saugoti informaciją apie Jūsų paiešką mūsų interneto svetainėse ir mobiliojoje programėlėje. Šie slapukai naudojami keletu tikslų. Galime paaiškinti...
„DECATHLON“ SAUGOMI IR NAUDOJAMI SLAPUKAI:
Funkciniai slapukai: jie leidžia Jums naudotis pagrindinėmis interneto svetainės funkcijomis (pvz., Jūsų pirkinių krepšelio valdymas arba prisijungimas prie paskyros), kol joje atliekate paiešką. 
Individualizuoti slapukai: jie leidžia Jums lankytis interneto svetainėje individualizuotu būdu, atsižvelgiant į Jūsų ankstesnius apsilankymus ir pirkinius, kt. Šie slapukai leidžia Jums greitai surasti geriausiai Jūsų interesus atitinkančius pasiūlymus. 
Reklaminiai slapukai: jie leidžia Jums gauti „DECATHLON“ pasiūlymus partnerių interneto svetainėse.
Mes naudojame trijų rūšių slapukus:
– Funkciniai slapukai: jie yra būtini Jūsų vykdomai paieškai ir leidžia Jums naudotis pagrindinėmis interneto svetainės funkcijomis (pvz., kaip kad Jūsų pirkinių krepšelio valdymas arba prisijungimas prie paskyros), kol atliekate paiešką interneto svetainėje. 
– Individualizuoti slapukai leidžia Jums lankytis interneto svetainėje individualizuotu būdu, atsižvelgiant į Jūsų ankstesnius apsilankymus ir pirkinius, kt. Mes greičiau surasime Jums geriausiai tinkančius pasiūlymus.
– Reklaminiai slapukai leidžia Jums gauti „Decathlon“ pasiūlymus partnerių interneto svetainėse.

PRAŠYMAI GRĄŽINTI PREKES DĖL SAUGUMO

DECATHLON saugumą laiko esminiu prioritetu. Mes kuriame savo prekes, laikydamiesi galiojančių standartų ir teisės aktų. Tačiau suprantame, kad visiškai išvengti rizikos neįmanoma.
Jeigu kuri nors mūsų prekė turi defektų, mes norime turėti galimybę su Jumis susisiekti skubiai ir asmeniškai. Šiuo tikslu mes galime nuspręsti pasinaudoti Jūsų kontaktiniais duomenimis (telefonu, elektroniniu paštu arba paštu), jeigu turime tokią informaciją. 
O jeigu mes tokios informacijos neturime? Mes galime kreiptis į Jus dėl tokios informacijos tada, kai perkate prekes, kurios gali kelti riziką Jūsų saugumui dėl gedimų (dviratis, nardymo įranga, kopimo į kalnus įranga, kt.). Mes garantuojame, kad tokia informacija nebus naudojama kitais tikslais.

DUOMENŲ TVARKYMAS, REIKALINGAS TEIKIANT PRAŠYMUS GRĄŽINTI PREKES DĖL SAUGUMO

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Jūsų duomenys bus ištrinti po penkerių metų nuo Jūsų prekės įsigijimo.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja mūsų kokybės skyrius, pardavimų skyrius, IT skyrius ir teisės skyrius.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mes galime naudoti Jūsų duomenis, kad susisiektume su Jumis, prašydami grąžinti prekę dėl saugumo. Teisiškai tai yra laikoma teisėtu įtikinamu duomenų valdytojo (DECATHLON) interesu.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie reikalingi teikiant prašymą grąžinti prekes dėl saugumo: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir informacija apie įsigytas prekes.

Jūsų teisės

Galite pateikti prašymą susipažinti, ištaisyti ar netgi ištrinti savo asmens duomenis. Tam tikrais atvejais taip pat galite prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiųsti kitam nei DECATHLON subjektui. Taip pat turite teisę prieštarauti profiliavimui.

Kaip? Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

DECATHLON bendrovėje mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų duomenis pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Jūsų duomenys saugomi serveriuose. Dėl to jie gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes netvarkome Jūsų užsakymo visiskšai automatizuotu būdu ir netaikome automatinio sprendimų priėmimo.

JŪSŲ KLAUSIMAI IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Esame labai aistringi sporto entuziastai, todėl mus veda pirmyn mūsų sportininkų ir sportininkių pasitenkinimas. Tačiau pasitaiko ir nenumatytų situacijų: užsakymo klaida, vėluojantis pristatymas, netinkamos kokybės prekė ir kt. 
Mūsų klientų aptarnavimo centras gali Jums padėti tokiais atvejais ir užtikrinti, kad gautumėte tai, ko tikėjotės. Galite susisiekti su juo elektroniniu paštu arba telefonu. 
Mes tvarkome tam tikrus Jūsų duomenis, tvarkydami Jūsų skambučius ir pranešimus. Priklausomai nuo Jūsų pretenzijos pobūdžio, šie duomenys gali būti perduoti kitiems vidaus skyriams, jeigu jie yra tiesiogiai susiję su Jūsų problemos sprendimu.

JŪSŲ PRAŠYMAI MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRUI

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Jūsų duomenys bus ištrinti praėjus dvejiems metams nuo paskutinio mūsų kontakto.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja mūsų Klientų aptarnavimo centras, parduotuvės komandos, kokybės skyrius, pardavimų skyrius ir teisės skyrius.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie yra reikalingi tvarkant Jūsų skambučius: Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, tam tikra prekė, defekto pobūdis ir, kai tai būtina ir yra pateisinama dėl defekto pobūdžio, – duomenys, susiję su Jūsų sveikatos būkle.

Jūsų teisės

Galite pateikti prašymą susipažinti, ištaisyti ar netgi ištrinti savo asmens duomenis. Tam tikrais atvejais taip pat galite prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiųsti kitam nei DECATHLON subjektui. Taip pat turite teisę prieštarauti profiliavimui.

Kaip? Paprasčiausiai kreipkitės šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

DECATHLON bendrovėje mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų duomenis pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Jūsų duomenys saugomi serveriuose. Dėl to jie gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes netvarkome Jūsų užsakymo visiškai automatizuotu būdu ir netaikome automatinio sprendimų priėmimo.

MŪSŲ ORGANIZUOJAMI SPORTO IR KITI RENGINIAI BEI ŽAIDIMAI

Duomenų valdytojas

Jūsų perduotus duomenis tvarko „DECATHLON France“ SAS, 4 boulevard de Mons, Villeneuve d'Ascq, 59650 France.

Saugojimo terminas

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Jūsų duomenys bus ištrinti po 12 mėnesių nuo sporto renginio ar žaidimo laimėtojų paskelbimo. Jums tapus žaidimo laimėtoju (-a), duomenys bus saugomi 12 mėnesių nuo laimėtojo paskelbimo dienos.

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenis naudoja parduotuvės komanda, kuri organizuoja renginį ar žaidimą ir mūsų tokiems renginiams ir žaidimams skirtų IT įrankių kūrimo komanda („DECATHLON“ SA). Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti užsakomųjų techninių paslaugų teikėjai, atsakingi už duomenų saugojimą. DECATHLON griežtai kontroliuoja jų galimybes naudoti duomenis. Jie negali naudoti Jūsų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus DECATHLON pranešimus. Kitaip tariant, mes nepardavinėjame Jūsų duomenų ir Jūs negausite skalbimo miltelių reklamos. Tai mums svarbu.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mes tvarkome sporto renginių, vykstančių mūsų parduotuvėje ir kuriuose Jūs dalyvaujate, vadybos klausimus. Teisiškai tai vadinama sutartimi. Mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdami tinkamai įvykdyti sutartį.

Tvarkomi duomenys

Mes tvarkome šiuos duomenis, kurie yra reikalingi dėl mūsų parduotuvės organizuojamų sporto ir kitų renginių bei žaidimai (renkamų duomenų apimtis priklauso nuo konkretaus renginio ar žaidimo sprecifikos): Jūsų elektroninio pašto adresas, pašto adresas, gimimo data, prisijungimo duomenys, vardas ir pavardė, renginio metu padarytos nuotraukos ir telefono numeris.

Jūsų teisės

Galite prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Paprasčiausiai kreipkitės į Jean-Pierre‘ą šiuo el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com

Tam tikrais atvejais galite taip pat prašyti, kad Jūsų duomenys būtų persiųsti kitam nei DECATHLON subjektui.

Perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Jūsų asmens duomenys lieka Europos Sąjungoje, kur mes labai stengiamės juos apsaugoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus. 

Profiliavimas arba visiškai automatizuotas sprendimų priėmimo procesas, sukeliantis teisinių pasekmių arba turintis esminę įtaką Jums

Mes šiuo tikslu netvarkome Jūsų duomenų visiškai automatizuotu būdu ir nataikome automatinio sprendimų priėmimo.

VERTA ŽINOTI

Ar žinojote? Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų. Galite būti ramūs, kadangi toks duomenų perdavimas vykdomas itin atidžiai. Galime paaiškinti... 
Kodėl mes perduodame Jūsų duomenis?
Jūsų duomenys perduodami už Europos Sąjungos ribų dėl to, kad ten yra mūsų užsakomųjų paslaugų teikėjai. 
Siekdami pasiūlyti Jums aukštos kokybės paslaugas, mes nusprendėme tam tikras savo operacijas perduoti patirties turintiems specializuotiems paslaugų teikėjams (pvz., tinklalapių prieglobos, duomenų saugojimo paslaugų teikėjams). Kai kurie tokių paslaugų teikėjai yra įsikūrę už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų.. 
Kaip reglamentuojami tokie duomenų perdavimai?
Nepriklausomai nuo valstybių, kuriuose yra įsisteigę mūsų užsakomųjų paslaugų teikėjai, mes visada pasirenkame juos itin atidžiai. Dėl to Jūsų duomenys saugomi saugiai. Šie užsakomųjų paslaugų teikėjai veikia išimtinai pagal DECATHLON nurodymus ir nenaudoja Jūsų duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus paslaugoms, kurioms mes juos pasitelkėme, teikti. Sutartis sistemingai pasirašoma tarp DECATHLON ir pasirinktų užsakomųjų paslaugų teikėjų. 
Jeigu mūsų paslaugų teikėjai yra įsisteigę ne Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje, mes teikiame prioritetą toms valstybėms, kurių teisinė sistema gali suteikti pakankamą saugumo lygį. Tokių valstybių sąrašą galima rasti čia:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
Jeigu tai neįmanoma, mes perduodame duomenis naudodami tinkamas teisines priemones, įskaitant Europos Komisijos priimtų standartinių duomenų apsaugos sąlygų pasirašymą, ar kitokį tinkamų apsaugos priemonių nustatymą, o tiekėjui esant Jungtinėse Valstijose patikrinama, ar jis yra patvirtinęs, kad laikosi Privacy Shield („Privatumo Skydas“) sistemos https://www.ada.lt/go.php/lit/Privatumo-skydas-ir-leidimai-teikti-asmens-duomenis-i-treciasias-valstybes
Kaip žinoti, ar Jūsų duomenys yra perduoti?
Jeigu norite žinoti, ar Jūsų duomenys yra perduoti, žiūrėkite konkretaus duomenų tvarkymo atvejo skyrių „Perdavimas už Europos Sąjungos ribų“.
JŪSŲ TEISĖS
Perduodami mums savo duomenis, Jūs neprarandate jų kontrolės, netgi priešingai! Štai kodėl:
Jūs turite nemažai teisių. Kai kurios teisės galioja visiems Jūsų duomenų tvarkymo atvejams, na, o kitos – priklausomai nuo konkretaus duomenų tvarkymo pobūdžio ir ypatingai teisinių tokio tvarkymo pagrindų (sutartis, teisinė prievolė, sutikimas, teisėtas interesas, kt.). 
Žemiau pateikiame trumpą tokių teisių aprašą ir nurodome, kaip jomis naudotis. 
Išsamesnė informacija apie teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu, pateikta konkretaus duomenų tvarkymo atvejo skyriuje „Jūsų teisės“. 
Teisė susipažinti su duomenimis:
Teisė įgalina Jus kreiptis į mus su klausimais dėl Jūsų duomenų tvarkymo pobūdžio (duomenų tipų, kaip jie renkami, kt.). Ji taip pat įgalina Jus prašyti pateikti visų mūsų tvarkomų Jūsų duomenų kopiją. Ši teisė galioja nepriklausomai nuo teisinio Jūsų duomenų tvarkymo pagrindo. 
Teisė ištaisyti duomenis:
Keisti savo duomenis gali prireikti dėl įvairių priežasčių: persikraustymas, santuoka, nauja sporto rūšis, kt. Teisė ištaisyti duomenis suteikta būtent dėl tokių galimų poreikių. Ši teisė galioja nepriklausomai nuo teisinio Jūsų duomenų tvarkymo pagrindo. 
Teisė prieštarauti:
Ši teisė įgalina pasakyti „ne“, t. y. Suteikia teisę nedalyvauti duomenų tvarkyme arba teisę nedalyvauti tolesniame duomenų tvarkyme. Ši teisė galioja, jeigu duomenys tvarkomi remiantis „Decathlon“ teisėtu interesu ir šis interesas nėra pripažįstamas svarbesniu. 
Teisė reikalauti ištrinti duomenis:
Tai dar kitaip vadinama teisė būti užmirštam ir yra visiškai suprantama. „Decathlon“ neturi teisės saugoti Jūsų duomenų, jeigu tai nėra būtina. Visi Jūsų duomenys yra automatiškai ištrinami pasibaigus jų saugojimo terminui, kuris nurodomas duomenų rinkimo metu. 
Jeigu Jūsų duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu (tačiau neįtikinamu arba ne viršesniu už Jūsų interesus ar pagrindines teises ir laisves) „Decathlon“ interesu, Jūsų duomenys gali būti ištrinti anksčiau. Kaip? Paprasčiausiai pateikite prašymą atšaukti savo sutikimą arba pasinaudokite savo teise paprieštarauti duomenų tvarkymui. 
Teisė į duomenų perkeliamumą:
Ši teisė įgalina Jus reikalauti gauti savo duomenis, jeigu tokie asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis gavus Jūsų sutikimą arba sutarties pagrindu. Kuo ši teisė skiriasi nuo teisės susipažinti su duomenimis? Šiuo atveju mes privalome persiųsti duomenis tokiu formatu, kuris techniškai tinkamas naudoti Jums ir kitam nei „Decathlon“ subjektui (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu).
Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekę su mumis vienu iš šių adresų:
el. paštu: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com.
paštu: „Decathlon“ – Asmens duomenų apsauga – 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, France 
Kad Jūsų prašymas būtų sklandžiai išnagrinėtas, nepamirškite:
– nurodyti, su kokiu duomenų tvarkymo tikslu ar būdu yra susijęs Jūsų prašymas;
– nurodyti teisę (teises), kuria (kuriomis) norite pasinaudoti;
– atsiųsti mums savo asmens tapatybės dokumento kopijos (tokie duomenys leidžia mums patikrinti, ar pareiškėjas yra iš tiesų tas asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi). 
Jeigu, nepaisant visų mūsų pastangų, manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Lietuvos Respublikos atsakingą priežiūros instituciją): https://www.ada.lt
 

MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Natūralu, kad Jums smalsu, kaip mes elgiamės su Jūsų duomenimis. 
Paskirdama mane duomenų apsaugos pareigūnu, DECATHLON patikėjo man užduotį prisidėti prie mūsų mažmeninės prekybos, nepažeisdama Jūsų teisių ir privatumo. Aš darau viską, ką galiu, kad atlikčiau šias svarbias pareigas su pasididžiavimu ir nuolankumu. 
Turite klausimų, pastabų ar kažkas Jums kelia nerimą? Susisiekite su manimi! 
Jean Pierre, „Decathlon“ duomenų apsaugos pareigūnas 
Kontaktiniai duomenys: VosDonneesPersonnelles@decathlon.com