Slėpti filtrus
Filters 0
Užsisakykite iki:
Filters 0

JŪSŲ DUOMENYS IR „DECATHLON“

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB “Decathlon Lietuva” (toliau – Decathlon Lietuva), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) įsigyjant iš Decathlon Lietuva prekes ar paslaugas internete; (ii) registruojantis paskyroje; (iii) Decathlon Lietuva vykdant tiesioginę rinkodarą; (iv) dalyvaujant Decathlon Lietuva renginiuose; (v) dalyvaujant Decathlon Lietuva atrankose; (vi) vykdant sutartis su juridiniais asmenimis partneriais, tiekėjais; (vii) teikiant mums užklausą; (viii) Jums atliekant aktyvius veiksmus Decathlon Lietuva socialinės žiniasklaidos paskyrose; (xix) užtikrinant darbuotojų, klientų saugumo ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas).
Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Decathlon Lietuva vadinami – Klientais. Privatumo politika taip pat numato tam tikras Klientų pareigas, kurių privaloma laikytis lankantis interneto svetainėje https://www.decathlon.lt (toliau – Interneto svetainė). 

2. Apie Decathlon Lietuva

UAB „Decathlon Lietuva“, juridinio asmens kodas 304590430, buveinė adresu Vikingų g. 5, LT-02182 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: duomenų apsaugos pareigūno el. paštas [email protected].

3. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Asmens duomenys yra bet kokia Decathlon Lietuva apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, kurią apie Klientus Decathlon Lietuva renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Decathlon Lietuva nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Decathlon Lietuva susipažįsta Klientui susisiekus su Decathlon Lietuva socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Decathlon Lietuva socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Asmens duomenys, tvarkomi Klientui įsigyjant prekes per Interneto svetainę

Duomenų tvarkymo tikslas – pirkimas, grąžinimas, pakeitimas per e-prekybą Interneto svetainėje. 
Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, paslaugos aprašymas, kaina, kiekis,  mokėjimo būdas), sąskaita – faktūra ir joje nurodyti duomenys. Šie duomenys yra būtini, jų nepateikus, negalėsime Jums perduoti prekių ar suteikti paslaugų.
Duomenų tvarkymo terminas - sutarčių sudarymą patvirtinantys dokumentai saugomi 10 metų nuo sutarties sudarymo ar pasibaigimo dienos (jei sutartis tęstinio pobūdžio). Duomenų tvarkymo pagrindas - sutarties vykdymas ir teisinė prievolė.

5. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Decathlon Lietuva siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Decathlon Lietuva prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, pranešime apie Decathlon Lietuva naujienas. Tiesioginės rinkodaros tikslu Decathlon Lietuva tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). 
Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 (trejus) metus po sutikimo gavimo. 
Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Decathlon Lietuva tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu [email protected].

6. Susisiekite su mumis 

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Decathlon Lietuva: telefonu, el. paštu, rašydami žinutes Internetiniame puslapyje, per socialinių žiniasklaidos priemonių paskyras. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti tokius Jūsų duomenis vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą, Jūsų slapyvardį, naudojamą socialinės žiniasklaidos tinkluose bei susirašinėjimo tekstą. 
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.
Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

7. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:
- „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra https://www.facebook.com/privacy/explanation;
- „Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra https://help.instagram.com/519522125107875;
- „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

8. Dalyvavimas Decathlon Lietuva renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė, nuotrauka, video medžiaga, dalyvavimo renginyje faktas bus naudojami pranešant visuomenei apie Decathlon Lietuva renginius, didinant Decathlon Lietuva žinomumą, pranešant Decathlon grupės įmonėms apie Decathlon Lietuva organizuojamus renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos Decathlon Lietuva socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje. 
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Decathlon Lietuva neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. 
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio ar sutikimo davimo (žiūrint kuri aplinkybė įvyko vėliau), išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

9. Dalyvavimas atrankose

Vykdydama darbuotojų paiešką ir atrankas, Decathlon Lietuva tvarko kandidatų asmens duomenis toliau nurodytomis sąlygomis:
Kandiatų paieškos socialiniame tinkle LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose tikslu, Decathlon Lietuva tvarko šiuos paieškos kriterijus atitinkančių fizinių asmenų duomenis: paieškos kriterijai, vardas, pavardė, kita informacija, pateikta viešai prieinamame socialinio tinkle profilyje, komunikacija su potencialiu kandidatu (per socialinius tinklus arba kreipiantis kitais, socialinių tinkle paskyrose nurodytais, kontaktais. Asmens duomenys tvarkomi Decathlon Lietuva teisėto intereso pagrindu. 
Jie yra tvarkomi, kol gaunamas atsakymas dėl dalyvavimo darbuotojų atrankoje (jei kandidatas nepageidauja dalyvauti atrankoje, asmens duomenys yra nedelsiant sunaikinami, jei gaunamas sutikimas dėl dalyvavimo darbuotojų atrankoje, asmens duomenys toliau tvarkomi kandidato sutikimo pagrindu, jei kandidatas neatsako – iki konkrečios atrankos pasibaigimo).
Kandidatų atrankos (paraiškų administravimo, kandidatų vertinimo) tikslu Decathlon Lietuva tvarko šiuos kandidatų asmens duomenis: name, surname, adresas (miestas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuorodos į profesinių socialinių tinkle paskyras / juose pateikta informacija (jei pasirenkama pateikti nuorodas), dabartinis darbdavys / įmonė (jei nurodoma), gyvenimo aprašyme, motyvacinaime laiške (jei pateiktas), santraukoje (jei pateikta) nurodyti duomenys, atsakymai į atrankos testų klausimus, įvertinimo rezultati, atrankos etapas, kuriam priskirtas kandidatas (galimi atrankos etapai (kategorijos): pašalinti (atmesti), surasti, kandidatavę, vertinami (atrenkami), kviečiami pokalbiui, įtraukti į galutinį sąrašą, pateikti pasiūlymai dirbti, įdarbinti). 
Siekdama palengvinti darbuotojų atranką, Decathlon Lietuva naudoja programą TalentLyft, sudarančią galimybę naudoti automatizuotus testus, automatiškai analizuoti kandidatų pateiktus duomenis, filtruoti kandidatus pagal pasirinktus kriterijus.  Šios technologijos yra naudojamos tik pradiniam informacijos apdorojimui siekiant sumažinti administracinę naštą. Sprendimus dėl įdarbinimo priima atranką vykdantys specialistai.
Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.
Asmens duomenys yra saugomi iki atrankos pasibaigimo ir sunaikinami praėjus 3 darbo dienoms nuo atrankos pasibaigimo. Gavus atskirą kandidato sutikimą, asmens duomenys talentų duomenų bazėje yra saugomi 3 metus nuo sutikimo gavimo, kad Decathlon Lietuva galėtų pasiūlyti dalyvauti atrankose ateityje.
Kandidatai į kandidatų duomenų bazę yra įtraukiami tik jų sutikimu. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu kandidatai yra skirstomi į kategorijas (grupes) pagal tokius kriterijus (asmens duomenis): pareigos, gyvenamoji vieta (miestas), parduotuvės, į kurią kandidatas aplikavo, vieta (miestas), pradinis informacijos apie kandidatus šaltinis (karjeros mugės, Decathlon Lietuva organizuoti renginiai ir pan.). Kandidatų skirstymas į grupes atliekamas Decathlon Lietuva teisėto intereso pagrindu.
Komunikacijos su kandidatais per TalentLyft kandidatų valdymo programą tikslu Decathlon Lietuva tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), informacija apie išsiųstas ir gautas žinutes (laikas, datos, siuntėjas, gavėjas), reakcija į jas (išsiųsta, atidaryta, paspausta, atsakyta, nepavyko), informacija apie bet kokios kitos komunikacijos (el. paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) datas, temas ir rezultatus.
Asmens duomenys yra saugomi 3 darbo dienas nuo konkrečios atrankos pasibaigimo.
Šiuo tikslu tvarkomą el. pašto adresą TalentLyft programos tiekėjas (AdoptoTech d.o.o) perduoda trečiojoje valstybėje įsisteigusiam pagalbiniam duomenų tvarkytojui Mailgun Technologies, Inc. Su pagalbiniu duomenų tvarkytoju yra sudaryta sutartis pagal EK patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Su sutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
Po kandidatūros pateikimo Jums bus suteikta prieiga prie TalentLyft kandidatų portalo. Asmens duomenų, tvarkomų prisijungimo suteikimo tikslu, duomenų valdytojas yra AdoptoTech d.o.o. Daugiau informacijos galite rasti TalentLyft kandidatų privatumo politikoje.

10. Decathlon Lietuva sutarčių vykdymas

Decathlon Lietuva tvarko savo klientų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų ar paslaugų teikėjų (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Decathlon Lietuva ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Decathlon Lietuva tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, duomenis, kuriuos suvedate prisijungdami ar sukurdami savo atstovaujamos įmonės paskyrą Interneto svetainėje, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu. 
Kai tvarkomi Decathlon Lietuva kliento, paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Decathlon Lietuva teisėtas interesas. 
Jei Jūs teikiate paslaugas ar parduodate prekes, kaip fizinis asmuo, Decathlon Lietuva Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.
Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

11. Darbuotojų, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Decathlon Lietuva darbuotojų, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumą, turto apsaugą bei užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atveju, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus, tirti minėtus atvejus (vaizdo stebėjimo), tikslais tvarko savo darbuotojų ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą. Duomenų subjekto vaizdo duomenys užfiksuojami Decathlon Lietuva vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Decathlon Lietuva teritorijoje (storvėjijmo aikštelėje) ir patalpose. 
Šie duomenys bus saugomi 1 (vieną) mėnesį.

12. Pirkimų analizė ir planavimas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Decathlon Lietuva pirkimų analizės ir planavimo tikslais tvarko klientų duomenis apie jųs pirkimo istoriją.
Šie duomenys saugomi 1 (vienerius) metus.

13. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:
(a) Absoliučiai būtini slapukai. 
Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis. 
(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 
Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai. 
Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
(d) Komerciniai slapukai.
Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

14. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, kitoms Decathlon grupės įmonėms, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 
jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
ketinant parduoti Decathlon Lietuva veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
pardavus Decathlon Lietuva veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. 
Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.
Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. 
Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

15. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

16. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Decathlon Lietuva nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Decathlon Lietuva atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

16.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

16.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimiS

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

16.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

16.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

17. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

18. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar el. paštu.
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

19. Decathlon se

UAB Decathlon Lietuva yra Decathlon SE, registracijos adresas: 4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve-d Ascq, Lilis, Prancūzija, dukterinė įmonė.

20. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.
Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas [14.02.2022].